Våra tjänster

AW Urval har en passion för att förstå er affär, vårda ert varumärke, identifiera behovet samt hantera återkoppling och sekretess på ett professionellt sätt. Det gör att vi både attraherar och kan identi erar era toppkandidater med stor träffsäkerhet. Vi har ett stort nätverk av kvalificerade chefskandidater inom Ekonomi, HR, Försäljning, Marknad och Ingenjörer. Som den nära samarbetspartner vi är brukar det även leda till att vi hanterar övriga rekryteringar.

Rekrytering

Du kan tryggt lämna över hela processen i våra händer. Vi börjar alltid med att lära känna företaget, er kultur och era medarbetare. Tillsammans tar vi reda på vilken kompetens ni är i behov av och vilken typ av person som skulle kunna passa in i gruppen och i företaget. I varje rekrytering använder vi även vårt nätverk och våra kontakter för att matcha rätt kandidat till rätt tjänst

Rekryteringsprocessen

Second opinion

Kanske har ni interna kandidater eller någon annan intressant från eget nätverk? Då kan vi pröva dem genom en second opinion. Vi gör en strukturerad beteende- analys tillsammans med en djupintervju baserad på psykologiska/personlighetstester. Efter det återkopplar vi med en rapport och förslag på hur ni bör gå vidare med dem i processen.

Rådgivning/Coaching

Karriärrådgivning, intervjuträning eller coaching. Vi utför rådgivningar på individ- och gruppnivå där vi hjälper till att bedöma och utveckla kompetenserna inom företaget. Därigenom kan vi tillsammans hitta strategier för att öka prestationer, lösa problem och hantera utmaningar. För grupper utför vi 360°-analyser och även psykosociala arbetsmiljöundersökningar.