Våra tjänster

AW Urval har en passion för att förstå er affär, vårda ert varumärke, identifiera behovet samt hantera återkoppling och sekretess på ett professionellt sätt. Det gör att vi både attraherar och kan identifierar era toppkandidater med stor träffsäkerhet. Vi har ett stort nätverk av kvalificerade chefskandidater inom Ekonomi, HR, Försäljning, Marknad och Ingenjörer. Som den nära samarbetspartner vi är brukar det även leda till att vi hanterar övriga rekryteringar.

Rekrytering - En känsla av förväntan

Glad förväntan. Det är så det ska kännas att rekrytera – och bli rekryterad. För oss på AW Urval är det viktigt med ärlighet och transparens, något som vi vet att våra kunder och kandidater tycker är väldigt skönt. Vi hittar det bästa i varje företag och styrkorna hos alla kandidater, och när ni sedan har börjat jobba tillsammans ska ni känna att det blev precis som ni tänkte. När du anlitar oss för en rekrytering är vi måna om att lära känna företagets och organisationens behov. Vi är inte rädda att ifrågasätta din kravprofil – om vi ser att det kan ge ett bättre resultat. AW Urvals rekryteringsprocess är komplett och innefattar även search och tillgång till vårt omfattande nätverk liksom tester och referenser. Om din nya medarbetare av någon anledning slutar inom sex månader efter anställning lämnar vi dessutom garanti och gör om rekryteringen utan kostnad – utan att fråga varför.

Rekryteringsprocessen

Second opinion

Många större kunder med egna HR-organisationer vänder sig med förtroende till oss för att få en second opinion i samband med såväl interna som externa rekryteringar. Vi bistår med vår professionella bedömning och anlägger ett utifrånperspektiv i förhållande till din organisations behov och era förväntningar. Vi kan även hjälpa till med vetenskapligt utformade tester och objektiv referenstagning.

Rådgivning/Coachning

Hur ser företagets kompetensbehov ut i framtiden? Tillsammans gör vi en genomlysning av och lägger upp strategin för framtida rekryteringar. I situationer när organisation och personal behöver utvecklas erbjuder vi rådgivning och coachning av enskilda medarbetare.

Search

Vårt stora nätverk och vår omfattande erfarenhet av search är en av framgångsfaktorerna bakom AW Urval. Vi är kända för vår kreativitet och envishet och är vana att tänka utanför de traditionella ramarna.